Urmărirea comportării terenurilor și construcțiilor

Urmarirea comportarii terenurilor

    Urmărirea comportării în timp a terenurilor are ca scop furnizarea de informații despre starea reală a unei suprafețe de teren, observarea evoluției acesteia în plan și spatiu și detectarea apariției unor noi deplasări.

    Urmărirea comportării în timp a construcțiilor are ca scop furnizarea de informații despre starea reală a unei structuri, observarea evoluției ei și detectarea apariției unor noi degradări.

    Cel mai adesea, o constructie supusă unui regim de solicitare în țimpul funcționării poate suferi deplasări și/sau deformații, din această categorie, cele mai des întalnite sunt tasările – se mai numesc și deplasări pe verticală în jos ale fundațiilor construcțiilor și terenului de fundare al acestora.

Importanța urmăririi a construcțiilor și terenurilor

    În domeniul construcțiilor; ne interesează determinarea tasărilor efective și a deformărilor, acestea conducând prin compararea cu elementele proiectate la corectarea parametrilor fizici ai construcției sau pe cei geodinamici ai terenului pentru evitarea unor avarii sau chiar catastrofe.

Cum realizăm urmarirea în timp
Trimite-ne un mesaj!