Topografie Inginerească

Ce este topografia inginerească

    Topografia inginerească este o ramură a măsurătorilor terestre care studiază și rezolvă o serie largă de probleme legate de studiile inginerești, de proiectarea, execuția și exploatarea construcților de orice fel, inclusiv a investițiilor din transporturi, agricultură și din industria constructoare de mașini, la sistematizarea teritoriului, orașelor si satelor, la amenajarea bazinelor hidrografice etc.

    Termenul de ,,inginerească” în denumirea disciplinei subliniază faptul ca această ramură a masurătorilor terestre este legată de studiul, proiectarea, execuția și exploatarea lucrarilor și construcțiilor inginerești. Odată cu industrializarea construcțiilor, topografia inginerească, părăsind limitele domeniului tehnico-științific ca auxiliar al execuției construcțiilor, a devenit parte integrantă a procesului tehnologic de construcții-montaj.

Realizăm:
Trimite-ne un mesaj!